4 maart 2020

Informatie Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus zal niemand zijn ontgaan. De situatie rondom de verspreiding en risicogebieden wijzigt dagelijks. De Academie voor Ambulancezorg heeft in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), die in nauw contact staat met het RIVM en het ministerie van VWS, het volgende bericht/advies voor RAV’s, ROC’s en studenten en medewerkers van de Academie voor Ambulancezorg:

  • De Academie voor Ambulancezorg laat vooralsnog alle activiteiten doorgaan conform het advies RIVM voor onderwijsinstellingen.
  • Mocht er onverhoopt aanleiding zijn om een onderwijsactiviteit te annuleren, worden de betrokken RAV’s en/of ROC’s daarvan direct op de hoogte gesteld.
  • Op persoonlijk niveau:
    • Was je handen regelmatig
    • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
    • Gebruik papieren zakdoekjes

Wanneer thuis blijven
Ben je de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?
Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het coronavirus en heb je verkoudheidsklachten en/of koorts?

Blijf dan thuis om uit te zieken. Neem zo nodig telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.

Informeren studenten en medewerkers
Zodra er nieuw advies en/of nieuwe aanwijzingen worden gegeven aan de Academie voor Ambulancezorg op het gebied van informatievoorziening, persoonlijke hygiëne of beperking van personenverkeer in de openbare ruimten, zullen we deze aanwijzingen opvolgen en daar onze studenten en/of medewerkers over informeren.

Voor informatie over het coronavirus kijk je op www.rivm.nl