12 juni 2019

Informatie Lange Tranche opleiding tot ambulanceverpleegkundige (LTAVP)

Al enige tijd werken wij samen met een aantal RAV’s aan een nieuwe opleiding: de Lange Tranche opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (LTAVP). Op dit moment is de opzet van het curriculum gereed, de CZO-aanvraag is ingediend, het eerste startmoment is bijna vol en het tweede startmoment is bekend. Tijd om in deze special ‘lange tranche ambulanceverpleegkundige’ de belangrijkste informatie op een rij te zetten.

Duur van de opleiding
De opleiding is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over achttien maanden. Binnen deze periode is genoeg ruimte om de noodzakelijke urennorm van de opleidingseisen van het CZO te behalen én voor studenten om gebruik te kunnen maken van vakantie-, stage-, ziekte- en overige uren zonder dat de opleiding verlengd hoeft te worden. Stages, georganiseerd door de RAV in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, zijn onderdeel van de opleiding en de praktijkuren.

Inhoud opleiding
De drie leerperiodes bestaan uit een aantal studieblokken en worden afgerond met een proeve van bekwaamheid. De eerste leerperiode is een introductie op het vak als ambulanceverpleegkundige. In de tweede periode wordt specifieker ingegaan op de handelingen en vaardigheden die bij het werk horen. Tijdens de laatste periode is er aandacht voor speciale thema’s, zoals grootschalige hulpverlening en werken studenten vooral in het werkveld onder begeleiding van de praktijkbegeleiders.

 Persoonlijke en professionele ontwikkeling
De leerlijn ‘persoonlijke en professionele ontwikkeling’ is, naast het theoretische en praktische deel van de opleiding, een belangrijk onderdeel. We verwachten dat de ‘nieuwe’ student minder klinische ervaring heeft. Ze hebben ten opzichte van de huidige studenten waarschijnlijk minder ervaring in leiderschap, besluitvorming en bijvoorbeeld in het omgaan met heftige gebeurtenissen. De doelstelling van deze leerlijn is om de student te faciliteren in zijn persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar in de ambulancezorg. Hierbij is expliciet aandacht voor flexibiliteit en awareness in het omgaan met traumatische gebeurtenissen. Persoonlijke groei en bekwaamheden bij de uitvoering van het vak worden gestimuleerd door middel van feedback en coaching.

College Zorg Opleidingen
De CZO-aanvraag voor de theorieaanbieder is ingediend. Dit houdt in dat studenten ingeschreven kunnen worden voor de opleiding. De praktijkaanbieder is zelf verantwoordelijk om voor aanvang van de opleiding ook een aanvraag in te dienen. De Academie voor Ambulancezorg kan hierbij helpen.

Startmomenten
De eerste LTAVP-opleiding start in september 2019. De tweede uitvoering staat gepland in december 2019 en achtereenvolgens zal de Academie voor Ambulancezorg elke drie maanden een opleiding starten (september, december, maart en juni). Voor september zijn er nog twee plaatsen beschikbaar en kunnen nog studenten worden aangemeld.

Praktijkbegeleiding
Parallel aan de nieuwe opleiding wordt een praktijkbegeleiderstraject vormgegeven. De inhoud hiervan is mede bepaald door praktijkbegeleiders vanuit de RAV. Het leggen van de verbinding tussen de theorie en de praktijk en het terugkoppelen van de ervaringen van studenten en begeleiders is een belangrijk onderdeel van dit traject. Op deze wijze kunnen we snelle aanpassingen maken in het curriculum. Onderdelen van de nieuwe opleiding worden ook met de praktijkbegeleiders doorlopen. Deelname van praktijkbegeleiders in dit traject is geheel kosteloos. Over inhoud van dit traject en de aanmelding volgt nadere informatie.

Aanvullende informatie
Lees hier meer over de inhoud van de opleiding ambulanceverpleegkundige lange tranche.