20 februari 2018

Uitslag Poll ‘Omgaan met de psychiatrische patiënt’

Uitkomst
Uiteindelijk hebben 286 personen deze poll ingevuld. Hiervan werkt meer dan de helft op de ambulance, namelijk 85%. Hiervan is 53% ambulanceverpleegkundige en 31% ambulancechauffeur. Dit is dé doelgroep voor deze training.

Van alle respondenten geeft ongeveer de helft, 53%, aan de training te willen volgen. Toch geeft ook een grote groep, 34%, aan dat zij geen behoefte hebben aan de training.

Beperkt representatief
We zijn blij dat zoveel personen de moeite hebben genomen om de poll in te vullen. Toch is dit aantal te beperkt representatief voor de doelgroep om hieruit een conclusie te kunnen trekken. Daarom besluiten we op dit moment om de behoefte aan de training verder te onderzoeken. Het is daarom waardevolle informatie om onze richting te bepalen.