24 november 2017

Poll Omgaan met de psychiatrische patiënt

De afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten binnen de ambulancezorg sterk toegenomen. Veel van deze incidenten vinden plaats met patiënten met een psychiatrisch toestandsbeeld. Om je als ambulancehulpverlener beter toe te rusten in de benadering van deze in acute nood verkerende patiënten, bereidt de Academie voor Ambulancezorg een vierdaagse training Omgaan met psychiatrische patiënten voor.

Via deze poll willen we de behoefte aan een dergelijke training binnen de doelgroepen van deze training peilen. Ben je ambulanceverpleegkundige, -chauffeur, verpleegkundig centralist, opleidingscoördinator of leidinggevende binnen de ambulancezorg, vul dan snel hier de poll voor ons in.

Dank je wel voor je medewerking!