30 augustus 2016

Academie voor Ambulancezorg reikt bevoegdheidspas OGS uit

Op 1 april 2015 is de ministeriële vrijstelling van kracht gegaan om op de openbare weg rijonderricht te mogen geven of te krijgen in het besturen van een voorrangsvoertuig. In die vrijstelling worden regels en voorwaarden beschreven waaraan de rijinstructeur moet voldoen. Deze zijn vertaald naar een competentieprofiel. Het IBKI is belast met de examinering en certificering van de rijinstructeurs waarop zij, bij het laten zien van de benodigde kennis en vaardigheden, de OGS+ pas afgeven. Pas dan is de rijinstructeur bevoegd om rijonderricht in het rijden met optische en geluidssignalen te verzorgen.

Studenten die in 2016 gestart zijn met de initiële opleiding tot ambulancechauffeur ontvangen na afronding van de Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig (BRV) een bevoegdheidspas OGS. Om deze pas te bemachtigen dienen studenten een theoretisch en praktisch assessment aan het einde van de module met een voldoende resultaat afgerond te hebben. De bevoegdheidspas is een bewijs dat iemand beschikt over de competenties om op veilige en verantwoorde wijze aan het verkeer deel te nemen als bestuurder van een voorrangsvoertuig. De pas heeft geen juridische status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig (BRV) is in beginsel ontwikkeld voor de ambulancechauffeur in opleiding en maakt deel uit van het totale initiële leertraject. De BRV is gebaseerd op de eindtermen binnen het taakgebied Vakinhoudelijk handelen: rijtaken en logistiek uit het Deskundigheidsgebied Ambulancechauffeur. Dit deskundigheidsgebied is opgesteld als leidraad bij de erkenning van de initiële opleiding tot ambulancechauffeur door College Zorgopleidingen (CZO). Omdat het ontwikkelen en uitvoeren van een valide en betrouwbaar assessment een vak apart is, heeft de Academie voor Ambulancezorg zich laten adviseren door het CITO, een internationaal erkend expert in het ontwikkelen en afnemen van examens. CITO heeft de Academie een certificaat overhandigd dat de kwaliteit van assessments binnen onze organisatie bevestigd.

De Basismodule Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig wordt gegeven binnen het initiële onderwijs, maar kan ook als losse zesdaagse training gevolgd worden door (aankomende) bestuurders van andere voorrangsvoertuigen binnen de spoedeisende medische hulpverlening. Voor ervaren bestuurders van een voorrangsvoertuig is er een tweedaagse rijtraining Rijden met optische en geluidssignalen beschikbaar. Onder begeleiding van een OGS+-gecertificeerde instructeur worden de competenties om als bestuurder van een voorrangsvoertuig veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen, verder ontwikkeld. Beide trainingen worden met een theoretisch en praktisch assessment afgerond. Bij het met goed gevolg afleggen van deze assessments wordt de bevoegdheidspas OGS uitgereikt.